صفحه اساتید

معرفی و رزومه اساتید

مهربانو زینب صادقی

تاریخ عضویت :1398/9/26

دارای مدرک کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات، مدرس دانشگاه پیام نور

رزومه

مهربانو زینب صادقی

تحصیلات:

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات