حل تمرین/ آنالیز ترکیبی

آمار و احتمال محصول برای شما رایگان میباشد
معرفی درس

دوره ی آموزشی آنالیز ترکیبی به صورت حل تمرین 
مخصوص دانش آموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ی ریاضی و فیزیک 
و همچنین دانش آموزان پایه ی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ی تجربی

هدف از برگزاریک دوره ی حل تمرین  از آنالیز ترکیبی

دارای مدرک PHD از دانشگاه تهران با درجه عالی دارای بیش از 24 سال سابقه ی تدریس