حل تمرین/ تبدیل های هندسی و کاربردها

هندسه2 محصول برای شما رایگان میباشد
معرفی درس

دوره آموزشی هندسه یازدهم به صورت حل تمرین مخصوص دانش آموزان رشته ی ریاضی- فصل2- تبدیل های هندسی و کاربردها؛ تبدیل؛ دوران؛ بازتاب محوری؛ 
در این ویدئو ها سعی شده لا به لای حل تمرین مفاهیم به صورت دقیق بیان شود.

دارای مدرک PHD از دانشگاه تهران با درجه عالی دارای بیش از 24 سال سابقه ی تدریس