حل تمرین/ تابع نمایی و لگاریتمی

حسابان1 محصول برای شما رایگان میباشد
معرفی درس

دوره حل تمرین درس حسابان یازدهم، فصل تابع نمایی مخصوص دانش آموزان پایه ی یازدهم  رشته ی ریاضی و تجربی
تابع نمایی و لگاریتمی فصل3 از حسابان1 و فصل5 از ریاضی2 
هدف برگزاری دوره ی حل تمرین حسابان1

دارای مدرک PHD از دانشگاه تهران با درجه عالی دارای بیش از 24 سال سابقه ی تدریس