حل تمرین/ ماتریس

هندسه3 محصول برای شما رایگان میباشد
معرفی درس

دوره ی حل تمرین درس هندسه3، فصل ماتریس مخصوص دانش آموزان پایه ی دوازدهم رشته ی ریاضی  
ماتریس فصل1 از هندسه3
هدف از برگزاری دوره ی حل تمرین هندسه3

دارای مدرک PHD از دانشگاه تهران با درجه عالی دارای بیش از 24 سال سابقه ی تدریس