حل تمرین/ نظریه اعداد

ریاضیات گسسته محصول برای شما رایگان میباشد
معرفی درس

دوره ی حل تمرین درس ریاضیات گسسته، فصل نظریه اعداد مخصوص دانش آموزان پایه ی دوازدهم رشته ی ریاضی  
نظریه اعداد فصل1 از ریاضیات گسسته
هدف از برگزاری دوره ی حل تمرین ریاضیات گسسته2

دارای مدرک PHD از دانشگاه تهران با درجه عالی دارای بیش از 24 سال سابقه ی تدریس