حل تمرین/ آمار توصیفی

آمار و احتمال محصول برای شما رایگان میباشد
معرفی درس

دوره آموزشی آمار و احتمال یازدهم به صورت حل تمرین مخصوص دانش آموزان پایه ی یازدهم رشته ی ریاضی و تجربی
آمار توصیفی فصل3 از آمار و احتمال و فصل7 از ریاضی2

هدف از برگزاری، دوره ی حل تمرین کتاب آمار و احتمال یازدهم

دارای مدرک PHD از دانشگاه تهران با درجه عالی دارای بیش از 24 سال سابقه ی تدریس