حسابان ۱

معرفی درس

درسنامه و حل مثال های مهم گام به گام با کتاب درسی و حل تست های برجسته برای مرور نکات و آمادگی برای پایه ی دوازدهم.

دارای مدرک PHD از دانشگاه تهران با درجه عالی دارای بیش از 24 سال سابقه ی تدریس