فارسی۳

عمومی خرید زیر محصولات قیمت محصول : 75000 تومان.
معرفی درس

بررسی محتوایی  متن‌های کتاب درسی (واژه، معنی، آرایه، دستور و قرابت)/ ارائه نکات کنکوری و تحلیل و بررسی کارگاه‌های متن‌پژوهی کتاب درسی

فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی با 12 سال سابقه ی تدریس در مدارس و آموزشگاه های برتر