ریاضی۱

دهمی ها خرید زیر محصولات قیمت محصول : 621400 تومان.
معرفی درس

مهم ترین بخش در ریاضی دهم تعیین علامت و تابع می باشد که زیر بنای اصلی درس حسابان است.

برچسب ها:
تابع
ریاضی۱

دانش آموخته رشته ی برق در حال ادامه تحصیل در رشته فیزیک هسته ای با بیش از 20 سال سابقه ی تدریس

لیست جلسات 17 جلسه