ریاضی نهم

نهمی ها خرید زیر محصولات قیمت محصول : 431200 تومان.
معرفی درس

مهم ترین بخش در ریاضی نهم اتحاد و تجزیه(با زیر بنای عبارت های جبری و توان) و مبحث خط است.

دانش آموخته رشته ی برق در حال ادامه تحصیل در رشته فیزیک هسته ای با بیش از 20 سال سابقه ی تدریس

لیست جلسات 11 جلسه