هندسه1

دهمی ها خرید زیر محصولات قیمت محصول : 196000 تومان.
معرفی درس

هندسه یکی از شاخه های ریاضی است که توانایی دانش آموزان را در فرآیند هایی همچون حل مساله، به کارگیری راهبرد های حل مساله استدلال منطقی، تفکر تجسمی و تفکر خلاق افزایش می دهد.؛ همینطور توانایی مشاهده کردن، تصور کردن و فکر کردن است.

و اما ساختار کتاب هندسه1 به صورت زیر است:

در فصل1 به ترسیم های هندسی و استدلال ریاضی میپردازد؛ در این فصل به درک خواص نیمسازهای بک زاویه، خواص عمود منصف و به کمک آنها ترسیم ها میپرازیم؛ سپس استدلال هلی استنتاجی،برهان خلف، اثبات به روش بازگشتی و مثال نقض بیان میگردد.

در فصل دوم به بیان قضیه ی بسیار مهم تالس، عکس تالس و قضایای تشابه میپردازیم و کاربرد آنها را در زندگی روزمره بیان میکنیم.

در فصل سوم  انواع چند ضلعی ها و ویژگی های مربوط به آنها بیان می شود، ما در این فصل ذوزنقه، متوازی الاضلاع و کایت را توصیف کرده و فضای مربوط به آن را بیان میکنیم و در انتها یاد خواهیم گرفت مساحت این چند ضلعی ها را محاسبه کنیم؛ از جمله مباحث مهمی که  در این فصل بیان میشود کاربرد این چند ضلعی ها در مسائل پیرامون زندگی ما میباشد. در انتها نقاط شبکه ای و مساحت آن را نیز در این فصل بیان میکنیم.

در فصل چهارم به بیان هندسه فضایی یا تجسم فضایی میپردازیم؛ مفاهیم نقطه، خط و فضا را بیان کرده  و به درک حالت های مختلف خط و صفحه و حالت های مختلف دو صفحه و تعامد در فضا میرسیم و سپس به نوعی، تفکر تجسمی را مطرح میکنیم و مثال های شهودی بیان میگردد.

دارای مدرک PHD از دانشگاه تهران با درجه عالی دارای بیش از 24 سال سابقه ی تدریس