عربی

عمومی خرید زیر محصولات قیمت محصول : 148000 تومان.
معرفی درس

فیلم های آموزشی  مرور و تست زنی عربی کنکور

با تدریس مهربان سید رضا سید موسوی

 

عربی در کنکور اغلب برای داوطلبان کنکور بی اهمیت است. زیرا درس عربی اغلب مهم انگاشته نمی شود. اما کسانی که به این درس توجه ویژه نشان داده اند، در کنکور درصد و تراز بالایی را کسب کردند.

درس  عربی جزء دروس عمومی است. اما برای رشته علوم انسانی و معارف از دسته دروس اختصاصی محسوب می شود.عربی از آن دسته درس هایی است که تست زدن در آن را بیشتر از خواندن آن به شما توصیه می کنیم. زیرا تست زدن به شما کمک می کند نقاط ضعف و قوت خود را بشناسید. همچنین مرور تست ها و نکات آنها تسلط شما را بر روی درس بیشتر می کند.

 

فوق لیسانس ادبیات فارسی و کارشناس ارشد ادبیات فارسی رادیو جام جم