زبان انگلیسی

عمومی خرید زیر محصولات قیمت محصول : 236800 تومان.
معرفی درس

فیلم های آموزشی  مرور و تست زنی زبان انگلیسی کنکور

با تدریس مهربان دکتر مهرداد اسکویی

دکترای دامپزشکی، دارای مدرک TOEFLl و IELTS دارای بیش از 25 سال سابقه کاری